سقفهای پیش تنیده ، محل توافق مهندسین عمران و معماری

مقدمه

پیش تنیدگی یک روش تسلیح بتن با فولادمقاومت بالا می باشد که با ایجادفشار دراعضای بتنی باعث مقاومت یشتر این اعضا درمقابل بارهای وارده می باشد .بطور مثال برای بلند کردن یک ردیف کتاب لازم است از دو طرف فشاری اعمال کنیم تا باعث افزایش مقاومت درمقابل لغزش کتابها گردد .

 

اصول پیش تنیدگی :

بتن دارای مقاومت کششی کمی است ولی دربرابر فشار بسیار مقاوم است ، با پیش فشرده کردن یک عضو بتنی ، پس از خمش دراثراعمال بارنیز کلا تحت فشار باقی می ماندوبدین دلیل طراحی کارآمدتری رافراهم می آورد . یک تیر بتنی پیش تنیده هنگامیکه تحت اعمال بار قرار می گیرد خم می شود وتنشهای فشاری داخلی کاهش می یابد . هنگامیکه بار برداشته می شود نیروی پیش تنیدگی باعث می شود که تیربه حالت اولیه خود برگردد که نشان دهنده خاصیت ارتجاعی بتن پیش تنیده است . بعلاوه آزمایشها نشان داده اند که تعداد بسیار زیادی بارگذاری متناوب می تواند به تیر اثرکند بدون آنکه روی قابلیت تیربرای تحمل بارهای سرویس یا ظرفیت نهایی آن تاثیر بگذارد . به عبارت دیگر پیش تنیدگی به تیر امکان مقاومت بسیار بالایی در برابر خستگی می دهد .

اگر به هنگام اعمال بار ، تنش های کششی حاصل از بار وارده از تنشهای پیش تنیدگی بالاتر نرود ، بتن در ناحیه کشش ترک نمی خورد ، اما اگر نیروی اعمال شده زیاد شده و تنشهای کششی بر پیش تنیدگی غلبه کند ، ترک اتفاق خواهد افتاد.ضمنادرصورت بارگذاری بیشتر تیرتا حد ظرفیت نهایی آن و سپس برداشتن بار، ترکها کاملابسته شده و تحت بارهای سرویس دوباره نمایان نمی شود .

 

روشهای پیش تنیدگی :

دو روش برای اعمال پیش تنیدگی در یک عضو بتنی وجود دارد :

روش پس کشیدگی

در روش پس کشیدگی بتن به دور غلافی که محتوی کابلهای کشیده نشده است ، ریخته شده و زمانی که بتن به مقاومت کافی رسید کابلها توسط جکهای مخصوص کشیده شده و سپس توسط گیره هایی قفل می شوند و از آنجاییکه هیچ تنشی به قالب اعمال نمی شود، استفاده از هر نوع قالب عادی جهت اجرای درجای این سیستم درساختمان ها ممکن می باشد .

روش پیش کشیدگی

در این روش ، بتن پیرامون کابل هایی که از قبل کشیده شده اند ریخته می شود و با سفت شدن بتن ، بتدریج کابلهای تنیده شده با بتن درگیر شده وهنگامی که بتن مقاومت لازم را کسب کرد، کابلها آزاد شده و بدین ترتیب انتقال نیروها به بتن انجام گرفته و بتن تحت فشارقرار می گیرد .

 

سیستم دالهای پیش تنیده :

کابلهای پیش تنیده در دال ، در دو جهت طوری قرار داده می شوند که پس از کشش علاوه بر اعمال بارفشاری بر مقطع بتنی ، یک نیروی رو به بالا در خلاف جهت بارهای ثقلی ایجاد می نمایند که این نیرو باعث افزایش ظرفیت باربری وبه تبع آن مقاومت بیشتر دال پیش تنیده می شود .

 دال تخت

این دالها عمومادر بلوکهای آپارتمانی،ساختمانهای اداری، هتل ها و پارکینگ ها بکار می روند .ایجاد این دالهاتوسط قالبهای معمولی به آسانی امکانپذیر بوده وانعطاف پذیری مناسبی درایجاد داکتهای ساختمان دارد . سطح زیرین سقفها بدلیل مسطح بودن وحذف المانهای تیر باعث می شود که معماری فضاها حداکثر کارایی را داشته باشند .

دال تخت با سر ستون

دال مسطح با سر ستون باعث تقویت دال تحت تاثیر برش پانچ شده وظرفیت خمشی و برشی آن را بالا می برد . به همین منظور از آن برای دالهایی که باربری بیشتر داشته و یا دهانه بزرگتری دارند استفاده می شود .

دال مجوف

این نوع دالها برای سازه های سخت و دارای بار سنگین ویا سازه هایی با دهانه های تا 20 متراستفاده می شود . دالهای مجوف بیشتردرسازه های صنعتی وترمینال های فرودگاه مورد استفاده قرار می گیرد .

دال با تیر کم عمق نواری

این نوع دالها در سازه هایی استفاده می شوند که دهانه آنها یکطرفه می باشد.تیرهای نواری نسبتا عریض و کم عمق هستند که ضخامت کف را در زمانی که دهانه های بزرگتر تبدیل به دهانه های یک طرفه میشود،کاهش می یابد .

دال با تیرچه

هنگامی که درطراحی سقف با دهانه بلند ، بدنبال کاهش حجم بتن وبار مرده ساختمان باشیم ، این نوع سقف رقیب اصلی سیستمهای دیگر می باشد، چراکه در این سیستم بدلیل استفاده از تیرچه های بتنی با ضخامت بیشتر می توان تا حدود زیادی از حجم بتن و آرماتور مصرفی کاست . در این نوع سازه قالب بندی پیچیده تر می باشد ولی با استفاده از یک سیستم قالب مدولار مشکل قالب بندی نیز قابل حل است .

 

برای اجرای پس کشیدگی در ساختمان از دو سیستم چسبیده و غیرچسبیده استفاده می شود :

سیستم چسبیده (Bonded)

دراین سیستم ابتدا حداکثر 5 رشته راداخل غلاف هایی فولادی بیضی شکل قرارداده و پس از اعمال نیروی پس کشیدگی ، درون آن دوغاب سیمان تزریق می شود .تزریق دوغاب در داخل غلافها علاوه برآنکه بتن و استرند را به هم وصل می نماید، آنها را در مقابل خوردگی محفاظت می نماید . در سیستم چسبیده داکت ها و استرندها از انعطاف پذیری بالایی برخوردار می باشند . این امر باعث می گردد که طراحان ، در سطح مقطع کم ، حداکثراستفاده را از سطح بتنی بنماید . ویژگی سیستم چسبیده بشرح زیر می باشد :

¨ نسبت به سیستم غیرچسبیده از استحکام نهایی بیشتری برخوردارند .

¨ بدلیل آنکه نیروی کابلها توسط نیروی چسبندگی گروت به دال منتقل می شود ، مهاریها تنها نقاط اتصال کابلها به دال نیستند و نیروی پیش تنیدگی در کل مسیر به دالها منتقل می شود .

¨ از آنجاکه چندین استرند از یک تکیه گاه منشعب می شوند ، اندازه کلی مهاری کمتر می باشد . این امر برای فضاهایی که فشرده هستند ، مناسبتر است .

¨ با توجه به آنکه انرژی بالای کابلها توسط گروت منتقل می شود ، درهنگام ایجاد حفره های احتمالی یا تخریب سقف ، ایمن تر می باشند .

سیستم غیرچسبیده (Unbonded)

دراواخر دهه 60 میلادی ، دربرخی از کشورها به منظور کاهش هزینه نیروی کارگری در انجام عملیات سقف ، سیستم غیرچسبیده در دالهاگسترش یافت .دریک سیستم غیرچسبیده کابل با دوغاب تزریق نمی شود و می توان آزادانه و مستقل از بتن حرکت کند . این مسئله درطراحی "حالت بهره برداری" یا اجرای سازه درشرایط عادی کاری اثری ندارد .اما در "حالت حد نهایی" هم تئوری طراحی و هم اجرای سازه تغییر می کند که در این حالت ما با تغییر شکلهای بیشتر و نیز ترکهای کمتراما بزرگتری نسبت به سیستم چسبیده روبرو هستیم . بنابراین درسیستم غیرچسبیده ، هنگامی که اشتباهی وجود داشته باشد، علائم ظاهری قبل از اتفاق افتادن خرابی کلی رویت می شود .

این سیستم مرکب از استرندهایی با پوشش پلاستیکی و گریس می باشد .گریس از فساد تدریجی استرندها و همچنین چسبندگی بین استرند و پوشش پلاستیکی جلوگیری می نماید.

کابلهای غیرچسبنده دارای ویژه گی های زیر می باشند :

¨ اغلب نیاز بیشتری به آرماتورهای متداول برای منترل مقدار ترک خوردگی و رسیدن به مقدار نهایی دارد .

¨ کابلهای چسبیده بسیار انعطاف پذیر هستند . به سهولت در اطراف بازشوها ودیگر موانع منحرف می شوند .

¨ ازکابلهای چسبیده اصطحکاک کمتری دارند .

¨ از آنجاکه داکتی برای محکم کردن و یا دوغاب برای تزریق وجود ندارد ، به آسانی وسریع نصب می شوند .

¨ نیاز به پوشش های خاصی در دو سر مهاری ها دارند تا از خوردگی مهارها جلوگیری شود.

 

مزایای سیستمهای دالهای پس کشیده :

مزایای معماری

استفاده از سیستم بتن پیش تنیده دراجرای ساختمان ها باعث سهولت درطراحی پلان و نما ، ایجاد فضای مناسب جهت پارکینگ ها، شرایط مناسب پارتیشن بندی فضا ، قابلیت بیشتر عبور لوله ها وادوات تاسیساتی ، امکان تغییرات اینده در طراحی معماری می شود و بطور کلی باعث انعطاف در طراحی معماری می گردد .

¨ امکان ایجاد دهانه های بلندتر و تعداد ستون کمتر

¨ حذف آویز تیرها و امکان استفاده از سقفی کاملا مسطح

¨ امکان ایجاد کنسول های بلندتر

¨ امکان ایجاد بازشوهای بزرگتر در سقف

¨ کاهش ارتفاع طبقات و کل ساختمان

¨ قابلیت استفاده در پلانهای نا منظم و منحنی

  مزایای سازه ای

بدلیل استفاده از کابلهای با مقاومت بالای پیش تنیدگی و اعمال نیروی فشاری به بتن قبل از اعمال بارها به سازه، مزیت های ذیل را در سازه های پیش تنیده خواهیم داشت :

¨ باربری بیشتر عضو با هندسه مشابه نسبت به بتن مسلح معمولی

¨ کنترل تغییر شکل

¨ کاهش ارتعاش ناشی از بارهای ضربه ای و دینامیکی

¨ کاهش ضخامت دالها یا تیرهای بتنی

¨ کاهش وزن مزده ساختمان و مصالح مصرفی

¨ کنترل ترک

¨ دوام بسیار بالا

¨ کاهش نیروی زلزله و مقاومت بیشتر در برابر زلزله

 

مزایای اقتصادی

سازه های بتنی پیش تنیده بدلیل مزایای زیر بسیار ارزانتر هستند :

¨ کاهش قابل ملاحظه در آرماتور و بتن مصرفی

¨ کم هزینه شدن هزینه های سفت کاری و نازک کاری، نما و تاسیسات

¨ کاهش ارتفاع طبقات و امکان ایجاد طبقات بیشتر در ارتفاع مجازولفاف هرم طراحی

¨ صرفه جویی قابل ملاحظه در زمان ساخت

¨ افزایش طول عمر ساختمان و هزینه های زمان بهره برداری

دالهای پس کشیده همچنین می توانند با دالهای بتنی مسلح عادی ترکیب شوند که منجر به افزایش گزینه های دالهای بتنی می شود. در آمریکا و کشورهای پیشرفته مزایای ساخت کف های پس کشیده با شتابی قابل توجه مورد استقبال قرار گرفت و بخصوص در احداث ساختمانهای چند طبقه معمول بکار گرفته شد . این سیستمها بین سالها 1960 تا 1970 درانگلستان مطرح گردید . توسعه ساخت و سازها از سال 1970 به بعد باعث ایجاد انگیزه های فراوان در بکارگیری سیستم دال پیش تنیده شد و سایر مواردی که اکنوان شاهد تکامل آن هستیم موجب گردید تا مزایای استفاده از این سیستم در ساختمانهای بلند مرتبه برای کارفرمایان، معماران و مهندسین آشکار گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت نوسازی آسانسورهای قدیمی

ضرورت نوسازی آسانسورهای قدیمی

مقدمه
آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجائی عمودی در جهان است.با نگاهی گذرا به وضعیت آسانسور های منصوب در کشور، این نکته به خوبی مشهود می شود که بیشتر از ۳/۱ آسانسور های کشور دارای عمر بیش از ۲۵ سال می باشند.
از طرف دیگر؛نظر به این که لوازم و قطعات مورد استفاده در آسانسور دارای عمر مفید مخصوصی می باشند.بدیهی است در صورت استفاده از بهترین و مدرن ترین قطعات ،حتی با داشتن بهترین برنامه سرویس و نگهداری،تجهیزات از شرایط مطلوب خارج شده و عمر مفید آنها به اتمام می رسد.حال اگر نداشتن برنامه راهبری سرویس و نگهداری برای بسیاری از آسانسور های کشور و یا برنامه سرویس و نگهداری غیر اصولی و مهمتر از همه عدم آشنائی بسیاری از افراد و شرکتهای نسل سوم با سیستم های قدیمی کار شده در ۲۵ سال پیش را هم به موارد فوق اضافه کنیم به راحتی به وضعیت بغرنج آسانسور های قدیمی کشور پی می بریم.


با توجه به اینکه آسانسور یکی ازلوازم گران قیمتی می باشند که در ساختمان ها نصب می شود لذا تعویض آن(هم از نظر اجرائی و هم از نظر اقتصادی) به راحتی امکان پذیر نیست. پس بهینه سازی و مدرنیزاسیون می تواند در این زمینه کار ساز شده و به احیاء ارزش بیانجامد.

مدرنیزاسیون می تواند ارزش ساختمان شما را با لا ببرد و باعث ایجاد انگیزه های جدیدی گردد.آیا شما می دانید که زمان آن فرا رسیده است یا نه؟

۱- تضمین امنیت و آسایش
آسانسور از معدود وسایل نقلیه ای می باشد که فرمان دادن به آن در اختیار مسافر است و کنترل و توقف آن توسط یک سیستم انجام می شود و مسافر هیچ نقشی در توقف آن ندارد.لذا باید ایمن،کارا و مطمئن باشد.
آسانسور های قدیمی از نظر ظاهری فاقد زیبائی و آرامش و از نظر فنی فاقد ایمنی می باشند.مدرنیزاسیون می تواند این امکان را به ساختمان های موجود بدهد که از همان امکانات موجود، نتایج بهتری در راستای ایمنی و سلامتی فوق العاده بهره مند شوند و این می تواند هزینه مدرنیزاسیون را توجیه کند.

یک آسانسور کامل باید سه قابلیت مهم داشته باشد:

  1. ایمنی (تنظیم پارامترهای کنترلی دارای تائیدیه های تست های نمونه)
  2. قابلیت اطمینان (طراحی مهندسی در انتخاب و ساخت قطعات و تجهیزات مطابق با استانداردهای EN-81 و مقررات ملی ساختمان )
  3. نحوه عملکرد ( چگونگی نصب و مونتاژ قطعات، جهت راحتی و زیبائی )

بازسازی باعث می شود بدون تغییرات وسیع و گسترده سیستم آسانسور،آنها را با مدرن ترین تجهیزات روز مجهز کرده و آرامش،آسایش،زیبائی و راحتی را هدیه بگیرید.

2 مدیریت زمان و سرمایه
ممکن است تصمیم در مورد اینکه کدام روش مدرنیزاسیون بهترین احساس را در شما بوجود خواهد آورد مشکل باشد.واقعیت این است که هر کدام از روش های فواید خاص خودشان را دارند.

یک فایده عمومی که همه روش های مدرنیزاسیون دارای آن هستند این است که این روش ها زمان پاسخ دهی را کاهش می دهند.تجهیزات در حال حرکت بطور موثری زودتر رفت و آمد می کنند و درب ها به سرعت باز و بسته می شود.زمان حرکت کاهش می یابد.
تجهیزات بهینه شده سیستم های کنترل، این مسئله را نوید می دهند که افراد زمان کمتری را صرف انتظار خواهند کرد.هر پیشرفتی ثانیه های بیشتری را از تلف شدن نجات می دهند.
تصور کنید کارمندان اداره ای در دو شیفت از ۸ صبح تا نیمه شب در تمام روزهای هفته کار می کنند.۳ دستگاه آسانسور در شرکت مذکور وجود دارد.آسانسورهای موجود بطور متوسط ۵۴۰۰ توقف در هر روز خواهد داشت.در حالیکه بطور متوسط برای هر توقف۲/۱ نفر در حالت انتظار باشند متوسط زمان انتظار در هر توقف برابر ۶/۳۱ ثاینه است.آسانسور های به روز شده زمان آن را در حدود ۴۰%کاهش می دهند.

۳- اعتبار تجدید شده
بررسی میزان اعتبار، یک ارزش بسیار آشکار برای تعیین میزان نیاز به مدرنیزاسیون کردن می باشد. علاقمندی به تجدید اعتبار هرگز به معنی تجمل طلبی نمی باشد بلکه روشی برای افزایش بازدهی شرکت می باشد.
میزان اعتبار هر شرکت و مدیر آن به چندین عوامل بستگی دارد که یکی از آنها آسانسور ها و پله های برقی می باشد. خرابی و از کار افتادگی مکرر آسانسور ها و پله های برقی ها حتی به مدت کوتاه شما را در معرض یک محکومیت شدید قرار خواهد داد.فراتر از موضوع زحمت ایجاد شده، ظهور مکرر علامت “خارج از سرویس ” باعث افزایش تردید در مورد ساختمان و اوضاع مالی مالکان می شود.روش مدرنیزاسیون می تواند به شما کمک کند تا با تجدید کردن میزان اعتبار مردم به تجهیزات انتقال عمودی شما، از این معضل رهائی یابید.

۴- هزینه تحمیلی ناشی از کار افتادگی
ما اغلب فکر می کنیم که هزینه های از کار افتادگی فقط در محدوده هزینه های تعمیرات است. با این وجود در بسیاری از ساختمان ها آسانسور نقش مهمی در سطح سرویس و نگهداری بازی می کند،برای مثال میزان هزینه ناشی از کار افتادگی آسانسوری که در یک هتل برای سرویس دهی به اتاق ها و خانه داری در نظر گرفته شده است. چه میزان می شود؟

وقتی همه چیز همان طوری که باید کار می کنند،سرویس دهی هتل می تواند بی نقص بماند با این وجود وقتی یک آسانسور از سرویس خارج می شود لازم است راه دیگری برای تامین امکان حرکت عمودی کارکنان در نظر گرفته شود.که این استفاده از آسانسورها های مربوط به مهمانان و مشتری ها است که بطور منفی بر روی موثر بودن آسانسورهای تاثیر می گذارد زمان اضافی ممکن است باعث پاسخ دهی به مهمانان خشمگین شود.

۵- سود حاصل از احساس مثبت مسافران
تاثیر ساختمان شما به طرز مهمی در احساس افراد نسبت به ارزش آن شرکت دارد و همچنین ارزش قدرت احترام برای سکونت در آن ، آسانسورها و پله های برقی در ایجاد این احساس به طرز قابل توجهی سهیم هستند.یک آسانسور قدیمی، پر سر و صدا و شلوغ با تجهیزات قدیمی خشن سواری و دارای لوازم و یا کابین های درونی فرسوده همه چیز را قدیمی جلوه میدهد و یک احساس نا مناسب بودن محیط را در مسافران بوجود می آورد.این مورد می تواند تاثیر عمده ای بر روی جذابیت ساختمان بگذارد و انعکاس منفی از وضعیت مالی مالک و مستاجر را در پی داشته باشد.
وقتی شما به ارزش ساختمان خود می افزاید تاثیر مثبتی دارد که نشان می دهد حداقل های شما به طرز عمده ای به طرف بالا جابجا شده است.شما می توانید به طرز موثری برای جذب مستاجر وارد رقابت شوید.

چشم انداز بالقوه وسیع،در آمد بیشتر از فضاهای قابل دسترسی و افزایش بهره وری و باروری تمام اینها یک تفاوت قابل توجه در ارزش ساختمان شما ایجاد خواهد کرد.

۶- به روز کردن ساختمان- حفظ سابقه
تجارت بسیاری از کمپانی ها بر مبنای اطمینان مردم به سابقه و نشان(برند) آنهاست. هر چند سابقه زیاد ممکن است در زمینه آن چیزی که پایداری و کارشناسی نامبرده می شود ارزشمند باشد.ولی در زمینه قدیمی بودن و تاریخ گذشته بودن می تواند تاثیر بالعکس داشته باشد.

این یک حقیقت است که بانکی با سابقه ۱۰۰ سال می تواند اطمینان پذیری در امر خدمات رسانی اش را القا کند.اما این احساس در مواردی مثل جابجائی با یک آسانسور پر سر و صدا ، شلوغ و لرزان با یک سیستم کنترل قدیمی به ندرت حفظ و تقویت میشود.آسانسورهای به روز شده که از فناوری پیشرو استفاده می کنند می توانند در بالا بردن ارزش چارچوب کارشناسی سازمان نقش داشته باشند.این آسانسورها حاکی از یک مدیریت موثر هستند و می تواند مدعی سرزندگی و حیات با نشاط این نشان(brand) باشد و به بازدید کنند گان این احساس را القاء می کنند که شرکت به مساله راحتی و ایمنی اهمیت می دهد.

۷- اجاره دادن آپارتمان با نرخ جدید
سیستم آسانسور و پله های برقی شما به منزله قلب ساختمان شما هستند و به عبارتی هیچ کدام از سیستم های دیگر در ساختمان دارای این مقدار تاثیر بر میزان توانائی شما برای جابجائی افراد به طور موثری در داخل ساختمان شما نیستند.تجهیزات قدیمی و منسوخ شده آسانسور و یا پله های برقی شما می تواند میزان مصرف انرژی ساختمان شما را به طرز غیر ضروری و چرخه حیات هزینه ها را افزایش دهند.

راه حل های مدرنیزاسیون که به منظور کاهش هزینه های فعالیت، همراه با یک مصرف انرژی معقول طراحی شده است می تواند نمونه ای از جلوگیری از هدر رفتن انرژی و کاهش چرخه هزینه ها باشند و در نهایت .به طرز قابل توجهی بر روی خط بنیادی شما تاثیر بگذارد به یک آپارتمان مسکونی یک فرصت تازه حیات بدهید.

نتیجه گیری:
یک مدرنیزاسیون جامع،راهی عملی به منظور راحتی و بارور ساختن ساختمان ها می باشد نصب سیستم های جدید می تواند قابل دسترسی بودن تجهیزات را افزایش دهند و میزان مصرف انرژی را کاهش می دهند و همچنین این سیستم برای تامین سطح استحکام و با نهایت دقت طراحی شده اند.
زمان جابجائی و پاسخ دادن می تواند در حدود ۴۰% کاهش یابد.صداهای مزاحم در حد قابل توجهی حذف خواهد شد و کیفیت سواری بهبود خواهد یافت در ادامه سیستم های نوسازی شده می تواند در مصرف انرژی حدود ۳۰% صرفه جوئی کند و میزان قرار گرفتن در معرض محکومیت را کاهش دهد.

 

ورود اعضاء

نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور
ارتباط با ما

آدرس: تنکابن خیابان جمهوری جنب پارک مادر

درخواست سفارشات

درخواست همکاری

آخرین پروژه ها
طراحی و اجرا شبکه فناوری و اطلاعات وب میزبان